Untitled Document

Acil Durum

Acil Durum

YASAL GEREKSİNİM

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 11 ve 12. Maddeleri gereğince İşveren ; İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden Acil durumlarla ilgili planları yaparak ya da yaptırarak gerekli önlemleri almak ve tatbikatlarla çalışanları bu durumlara hazırlayarak olası eksiklikleri tespit etmekle yükümlüdür. Yapılacak Acil Durum çalışmalarının usül ve esasları 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren '' İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK yönetmeliği ile belirlenmiştir. KAAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ , olarak ''İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK'' kapsamında işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasların hazırlanması,tatbik edilmesi ve raporlanması çalışmalarını teknik kadromuzla gerçekleştirmekteyiz.

Acil Durum Kontrol Adımları Nelerdir ?

İşveren ve çalışanların yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde ;
  • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
  • Acil Durumların Belirlenmesi
  • Önleyici ve sınırlayıcı Tedbirlerin Belirlenmesi
  • Acil Durum Müdahale ve Tahliye Yöntemlerinin Belirlenmesi
  • Görevlendirilecek Çalışanların Belirlenmesi ve Eğitimi
  • Dokümantasyon
  • Tatbikat
  • çalışmalarını yerine getirmekteyiz