Untitled Document

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRMESİ

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği işletme ve işyerlerinizde yeter süre ve nitelikte İş Güvenliği Uzmanları görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. KAAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işletme ve işyerlerinizin tehlike sınıfı ve faaliyet alanına göre yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeniz için, alanında profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızı görevlendirmekteyiz.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanları ifade etmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞMA SÜRESİ NASIL HESAPLANIR

İş Güvenliği Uzmanı ilgili görevleri yerine getirmek üzere işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olmak üzere aylık olarak en az aşağıda belirtilen sürelerde görevlendirilmesi gerekmektedir.
  • Az Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika
  • Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika
  • Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 40 dakika

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖREVLERİ NELERDİR?

İş güvenliği uzmanları görevlendirildiği iş yerlerinde başta 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” madde 9,10,11 olmak üzere 6331 sayılı İş Kanunu kapsamında çıkartılmış tüm yönetmeliklerdeki gerkesinimleri yerine getirilimesini sağlamakla görevlendirilmektedir. Bu çalışmaları özetlemek gerekirse aşağıdaki maddeleri sayabiliriz
  • Eğitim
  • Emniyetli, sağlıklı ve verimli çalışanlar
  • Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyumun sağlanması