Untitled Document

İş Hijyeni Hizmetleri

İş Hijyeni Hizmetleri

KİŞİSEL MARUZİYET GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

Gürültü Ölçümleri Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü) OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu) gibi Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlardan ve TS 2607 Standardı kullanılarak konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kişi maruziyet gürültü ölçümler 8 saatlik çalışma süresince çalışan personelin üzerinde takılı cihazların almış kayıtlar sonrasında çıkan değerlerin dBA cinsinden değerlendirilmesi ve raporlandırılması,

Kişisel maruziyet gürültü ölçüm sonuçları Gürültü Yönetmeliğinde belirtilen 8 saat maruziyet sınır değeri 87 dBA’dır.

 

DOZİMETRİK TOZ ÖLÇÜMÜ

Kişisel Toz Maruziyet Ölçümleri, Tozla Mücadele Yönetmeliği, NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü),OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu) gibi Ulusal ve Uluslararası mevzuatlardan yararlanılarak ve MDHS 14/3 Standardı kullanılarak konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü

Gravimetrik metot ile gerçekleştirilen ölçümlerdir. Bir pompa ve başlık yardımı ile kişinin soluma seviyesinde filtreye toplanan tozun miktarının ölçümü, çıkan toz miktarının Tozla Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleriyle karşılaştırılması sonucunda raporlandırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi.

  • Kişisel Toplam Toz Ölçümü

Gravimetrik metot ile gerçekleştirilen ölçümlerdir. Bir pompa ve başlık yardımı ile kişinin soluma seviyesinde filtreye toplanan tozun miktarının ölçümü, çıkan toz miktarının Tozla Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleriyle karşılaştırılması sonucunda raporlandırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi.

  • İş Yeri Solunabilir Toz Ölçümü

Gravimetrik metot ile gerçekleştirilen ölçümlerdir. Bir pompa ve başlık yardımı ile kişinin soluma seviyesinde filtreye toplanan tozun miktarının ölçümü, çıkan toz miktarının Tozla Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleriyle karşılaştırılması sonucunda raporlandırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi.

  • İş Yeri Toplam Toz Ölçümü

Gravimetrik metot ile gerçekleştirilen ölçümlerdir. Bir pompa ve başlık yardımı ile kişinin soluma seviyesinde filtreye toplanan tozun miktarının ölçümü, çıkan toz miktarının Tozla Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleriyle karşılaştırılması sonucunda raporlandırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi.

 

AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

Aydınlatma Ölçümleri, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, gibi Ulusal ve Uluslar arası mevzuatlardan yararlanılarak ve COHSR 928-1-IPG-039 Standardı kullanılarak konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

Termal Konfor Ölçümleri, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, gibi Ulusal ve Uluslar arası mevzuatlardan yararlanılarak ve TS EN 27243, TS EN ISO 7730 Standartları kullanılarak konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

TOKSİK GAZ VE BUHAR BİLEŞİKLERİ ÖLÇÜMÜ

Gaz-Buhar Ölçümleri, Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü), OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu) gibi Ulusal ve Uluslararası mevzuatlardan yararlanılarak, ASTMD 4490 Standardı kullanılarak konusunda uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.