Untitled Document

Blog

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye genelinde 10’dan az çalışanı olan ‘Tehlikeli’ ve ‘Çok Tehlikeli’ sınıfta yer alıp belirtilen şartları sağlayan işyerlerinin bu hizmet karşılığı belli oranlarda devlet desteğinin alması sağlanmıştır. Bu oran Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANIR?

Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan ‘’Tehlikeli’’ ve ‘’ Çok Tehlikeli’’ iş yeri sahiplerinden aşağıdaki şartları sağlayanlar destekten yararlanabilir;

1. Türkiye genelindeki tüm işyerlerinde toplam çalışan sayısı 10’u geçmemesi gerekmektedir. Çalışan sayısı hesabında dikkat edilecek hususlar 

• İşverenden iş alan alt işverenler dâhil edilir

• Çalışması olmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar dâhil edilir

• Ay içerisinde işe giren ve çıkış yapan sigortalılar dâhil edilir

• Mesleki eğitim gören çalışanlar dâhil edilmez

 

2. İşverenin çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmiş olması ve kuruma destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartıyla 3. İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi atamalarının İSG-Katip sisteminden yapılmış ve onaylanmış olması

 

DESTEK ORANLARI NEDİR?

2019 yılı için prime esas günlük alt sınır’ın 85,28 TL olması sebebiyle, 30 gün prim ödenen bir çalışan için İşveren’in alacağı destek miktarı Tehlikeli Sınıfta yer alan bir iş yeri için yaklaşık 35,82 TL/Ay , Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan bir iş yeri için ise yaklaşık 40,93 TL / Ay olacaktır. Kişi Başına aylık destek miktarı hesabı; Tehlikeli Sınıf iş yerleri için : (85,28 *%1,4)*Prim ödeme gün sayısı Çok Tehlikeli Sınıf iş yerleri için : (85,28*%1,6)*Prim ödeme gün sayısı olarak hesaplanmaktadır.

Örnek:

9 Çalışanı olan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer alan bir işyerinin alacağın aylık destek miktarı nedir ?

Çalışan Sayısı * Prim ödeme gün sayısı ( Her çalışan için 30 gün ödendiğini varsayalım)

9*30 = 270 Toplam Prim Ödeme sayısı (85,28*%1,6)*270 = 368,41 TL / AY Destek Almayı hak etmiştir.

DESTEK BAŞVURU VE ÖDEME DÖNEMLERİ NEDİR?

Destek başvuruları için son başvuru takip eden ayın sonunda , geri ödeme zamanı için başvuru ayını takip eden ayın sonuna kadardır. Başvuru yapılacak dönemlere göre başvuru zamanı ve geri ödeme zamanını gösteren tablo aşağıda belirilmiştir. Başvuru Yapılacak Dönem Son Başvuru Zamanı Geri Ödeme Zamanı Ocak-Şubat-Mart Nisan Ayının Sonuna Kadar Mayıs Ayının Sonuna Kadar Nisan-Mayıs-Haziran Temmuz Ayının Sonuna Kadar Ağustos Ayının Sonuna Kadar Temmuz-Ağustos-Eylül Ekim Ayının Sonuna Kadar Kasım Ayının Sonuna Kadar Ekim-Kasım-Aralık Ocak Ayının Sonuna Kadar Şubat Ayının Sonuna Kadar YANSITMA FATURASI DÜZENLENMESİ GEREKLİLİĞİNİ UNUTMAYALIM İşverenler destek ödemelerini almak için Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlerler. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarası kullanılır. Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ödenecek destek tutarları ayrı ayrı gösterilir. Her bir ay ve her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak tutarlar, tehlike sınıfına göre toplanarak toplam destek tutarı bulunur. Toplam tutara KDV uygulanarak fatura toplamı bulunur.

Paylaş