Untitled Document

OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık/Belgelendirme

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzutını baz alarak, kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, kuruluştaki riskleri değerlendirmek ve önlemek adına sistematik çalışmaları düzenleyerek yönetir.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin avantajları

 • Kuruluşta en iyi çalışma ortamını sağlar,
 • Kuruluşta ölüm, hastalık, yaralanma, hasar vb. kayıplara sebep olan olayların önlenmesini sağlar,
 • Kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği konularına verilen önem hususunda yönetim taahhüdünün sağlandığını gösterir,
 • Daha iyi ve daha güvenli çalışma koşullarıyla personeli harekete geçirip motive eder,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğu gösterir.
 • Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler.
 • Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, işletme maliyetlerini düşürür.
 • Müşteri ve tedarikçilere uygunluğunuzu kanıtlar,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar.
 • Diğer yönetim sistemi standartlarına entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

 

 

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık/Belgelendirme

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı 2016 yılında uygulamaya girecektir.

 

YENİ: ISO 45001 Uluslarası İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı için 2'inci bir DIS Yayınlanacak !

2016 yılının ilk çeyreğinde ISO 45001’in gelişimi DIS (Taslak Uluslararası Standart) aşamasına ulaştı ve Şubat ayında ISO 45001 DIS yayınlandı. 6-10 Haziran 2016 tarihinde toplanan ISO Komitesinin aldığı karara göre;

 • Toplantıda 2'inci bir DIS için verilen önerge kabul edildi. 
 • 2'inci DIS'in kabulü için bir sonraki ISO toplantısı Ekim 2016'da yapılacak
 • DIS 2'nin yayınlanması için beklenen tarihler Aralık 2016 veya Ocak 2017
 • FDIS için planlanan ISO toplantısının tarihi ise Mayıs 2017 olarak belirlendi
 • Final Standardın Kasım 2017'de yayınlanması bekleniyor