Untitled Document

Blog

YASAL GEREKSİNİM

 

Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemeler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkartılmış yönetmelikler gereğince yapılmaktadır. Bu düzenlemeler , özel kurumlarda işveren ya da işveren vekilleri ile kamu kurumlarında işveren vekili konumunda bulunan müdürlerin sorumluluğu altında olup , sorumlulukları kapsamında okuldaki riskleri değerlendirmesi ve yönetmesi gerekmektedir.


SAĞLIK VE GÜVENLİK SORUMLULUKLARI VE PROSEDÜRLERİ

 

Okullarda bulunan tüm tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği sorumlulukları okul sağlık ve güvenlik politikasında tarif edilmeli  ve  açıklanmalıdır.

Bu politika Yöneticiler, Müdür, Öğretmenler, Personel, Öğrenciler ve belirli İş Sağlığı ve Güvenliği görevleri olan çalışanları ile üçüncü taraf ziyaretçileri özellikle kapsamalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği  politikası ayrıca aşağıdakileri içerebilecek prosedürleri de içermelidir; kaza raporlaması, risk değerlendirmesi, saha dışı ziyaretler, acil durum ve ilk yardım düzenlemeleri, okul güvenliği, elle kaldırma ve taşıma, öğrencilerin izinleri ve gezileri, okul içi araç hareketleri, asbest, yüksekte çalışma, yükleniciler ve yangın güvenliği.

 

OKULLARDAKİ POTANSİYEL TEHLİKELER VE ÖNERİLEN RİSK KONTROL TEDBİRLERİ

Okul ortamında dikkate alınması gereken çeşitli potansiyel tehlikeler vardır. Bu tehlikelerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, yapının türüne, öğrenci ve personel sayısına ve üstlenilen eğitim faaliyetlerine bağlı olarak değişecektir.

ASBEST

Çalışanların ve tadilat ile uğraşacak alt yüklenicilerin çalışma koşullarının güvenli olması için okuldaki olası asbest kaynaklarının tanımlanması ve yönetilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM EKSİKLİĞİ

Personel ve öğrencilere okul faaliyetlerinin İş Sağlığı ve güvenliği ilişkin  bilgi ve eğitim verilmelidir.

YÜKLENİCİLER


Bakım yüklenicilerinin, çalışanların yaralanma ya da hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya kalmaması için yönetilmesi gerekir.

ACİL DURUMLAR

Kazalar ve güvenlik de dahil olmak üzere acil durumlarla başa çıkmak için planlar yapılmalıdır.

YANGIN GÜVENLİĞİ


Aktif ve pasif yangın güvenliği düzenlemeleri Okul Yangını Risk Değerlendirmesi'ne dayanarak yapılmalıdır.

TEHLİKELİ MADDELER


Eğitim ve bakım faaliyetlerinde tehlikeli madde kullanımı için risk kontrol prosedürleri.

YAŞAMSAL FALİYETLER


Faaliyetler potansiyel tehlikelerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için değerlendirilmeli ve planlanmalıdır.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ


Güvenlik ve sağlık tehlikelerini en aza indirmek için okul ortamı tasarlanmalı ve sürdürülmelidir.

OKUL GÜVENLİĞİ


Güvenli bir eğitim ortamı sağlamak için uygun  sistem ve prosedürler gereklidir.

İŞ EKİPMANLARI


Eğitim ve bakımda kullanılan sabit ve taşınabilir ekipmanların kontrolleri yapılmalı ve  güvenli bir şekilde kullanılmalıdır.

Her okul, sağlık ve güvenlik riskinin önemli olduğu okul etkinlikleri için risk değerlendirmeleri yapmalıdır. Bazı yaygın okul tehlikeleri burada listelenmiştir, ancak bu liste kapsamlı değildir ve ayrıca siteye özgü tehlikelerin göz ardı edilmemesi sağlanmalıdır.

 

Paylaş