Untitled Document

Patlamadan Korunma

Patlamadan Korunma

YASAL GEREKSİNİM

Uzman ve tecrübeli kadromuz tarafından “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hk. Yönetmelik” ve “TS EN 60079-10-1:2009 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler, TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler” genel çerçevesinde bağlı kalarak ve çalışmanın gerçekleştirildiği kuruluşun şartlarına uygun olarak uygulamaya yönelik önlemleri belirler ve raporlar. Bu önlemler belirlenirken aşağıdaki temel ilkelere uyulur;

Patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi

 • Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasının önlenmesi
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemlerin alınması

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Süreç Planı

 • Alınacak önlemlerin belirlenmesi
 • Patlama risklerinin belirlenmesi
 • Patlama risklerinin değerlendirilmesi
 • Tehlikeli alan hesaplama ve sınıflandırma
 • Tehlikeli alana göre asgari gereklerin belirlenmesi
 • Çalışma alanı durumu ve cihazların uygunluk kontrolü

 • Proses şartları
 • Kimyasal maddelerin özellikleri
 • Patlama riskinin değerlendirilmesi
 • Patlamanın kimyası ve oluşumu
 • Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Gaz, Toz ve Buharlar
 • Tutuşturucu kaynaklar
 • Havalandırma özellikleri
 • Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması
 • Patlayıcı ortam oluşmasını önleme
 • Patlamanın etkisinin azaltılması
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Elektriksel Teçhizat Kategorileri
 • Patlayıcı Ortam Hesapları
 • Çalışan Eğitimleri
 • Talimat ve Çalışma İzinleri
 • Patlama Olaylarına Karşı Acil Eylem Planı
 • Tehlikeli Bölge Çizimleri