Untitled Document

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme

YASAL GEREKSİNİM

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince İşveren ; İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden Risk Değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yapılacak Risk Değerlendirmesinin usül ve esasları 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren '' İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ'' yönetmeliği ile belirlenmiştir. KAAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ olarak , yetişmiş uzman personelimizle Risk Değerlendirme çalışmalarını işletmelerde yapılacak en uygun risk değerlendirmesi metodoloji ve ekip seçimini yapılarak gerçekleştirmekteyiz.

Risk Değerlendirme Adımları Nelerdir ?

 • İşletme faaliyetlerine göre Risk Değerlendirme Metodolojisi ve Teknik Personel Seçimi
 • Risk Değerlendirme Ekibi Seçimi ve Eğitimi
 • Tehlikelerin Tanımlanması
 • Risklerin Belirlenmesi ve Analizi
 • Risk Kontrol Adımları
 • Tüm Çalışmaların Dokümante Edilmesi
 • Gerekli Durumlarda Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

Hangi Durumlarda Risk Değerlendirme Yenilenir ?

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
 • şyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması